Cốm Subạc có tác dụng như thế nào với các bệnh ngoài da do virus Đăng lúc: 16/08/2019 - 11:28
Việt Nam là một trong số nước có đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, đây là điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển và tấn công cong người. Vì vậy, cốm Subạc đã được ra đời. Bạn muốn rõ về công dụng của sản phẩm hãy xem video này nhé!
Chia sẻ:
Đánh giá: